PERSONUPPGIFTSPOLICY

Genom att använda webbplatsen www.janekoenig.dk accepterar du att Jane Kønig A/S behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna datapolicy.

Jane Kønig A/S respekterar till fullo alla önskningar om sekretess av personuppgifter som anges online, och vi är medvetna om behovet av lämpligt skydd och hantering av personuppgifter som vi mottar.

Om du inte accepterar datapolicyn ber vi dig underlåta att använda denna webbplats.

Personuppgifter

Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till, personens för- och efternamn, ålder, kön, privata adress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om uppgifterna rör personens privata hemvist eller arbetsplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Som regel kan du få tillgång till webbplatsen utan att berätta för oss vem du är eller avslöja några personliga uppgifter om dig själv.

Jane Kønig A/S har dock behov av vissa personuppgifter för att kunna handla med dig och ge dig nyheter.

Jane Kønig A/S samlar in och behandlar information om dig när du:

  • lämnar uppgifter i samband med köp eller när du exempelvis skapar en profil och registrerar dig för nyhetsbrevet;
  • genomför betalning av köp;
  • skickar en förfrågan, ett klagomål eller ger oss feedback; eller
  • i övrigt lämnar personuppgifter till oss via webbplatsen eller på annat sätt.

Jane Kønig A/S samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga (t.ex. e-postadress och namn) för att leverera den tjänst du efterfrågar.

Registrering av personuppgifter och personligt identifierbar information är nödvändigt för att vi ska kunna analysera hur användarna använder Jane Kønig A/S:s webbplats via Google Analytics.

Jane Kønig A/S samlar inte in personligt identifierbar information från tredje part om kunderna.

Jane Kønig A/S använder ALTAPAY:s betaltjänster för hantering av onlineköp, och lagrar inte själv information om betalningsmedel som kortnummer på betalkort, bankkontonummer eller liknande.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter som anges på www.janekoenig.dk lämnas endast ut till:

  • företagets interna avdelningar;
  • utvalda och betrodda tredje män som kan använda dina personuppgifter för att leverera produkter eller tjänster som du har beställt; och
  • affärspartners för registrering och underhåll av ditt eventuella användarkonto.

Jane Kønig A/S lämnar dessutom endast ut personuppgifter till andra, till exempel missbruksregister i enlighet med gällande lagstiftning, om kunden utövar missbruk eller bedrägeri gentemot Jane Kønig A/S.

För att ytterligare utveckla och förbättra Jane Kønig A/S:s webbplats för vi statistik över hur användarna använder webbplatsen. Statistiken används uteslutande i sammanställd form, till exempel för att se vilka sidor och webbläsare våra kunder använder mest.

Jane Kønig A/S använder Google Analytics för att samla in besöksstatistik och lämnar i detta samband ut IP-adresser till Google Analytics. Google kan lämna ut information till tredje part om det krävs enligt lag, eller till tredje part som utför uppgifter åt dem. Sekretessvillkoren för Google Analytics accepteras genom besök på www.fdih.dk och framgår av http://www.google.com/privacy.html.

Annat än i ovanstående fall lämnar Jane Kønig A/S inte ut några data om den enskilda kundens användning av tjänsterna på www.janekoenig.dk.

Hur lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras på servrar i Danmark. Några personuppgifter hanteras av en tredje part (databehandlare), som lagrar och behandlar personuppgifter för Jane Kønig A/S:s räkning i enlighet med denna datapolicy och tillämplig lag om skydd av personuppgifter.

Vi lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till det angivna syftet ovan.

Tillgång till uppgifter

Du kan alltid ändra dina eventuella kontouppgifter och intresseområden, bland annat ange om du vill att vi ska kontakta dig med erbjudanden om produkter eller tjänster, eller avbryta din prenumeration av nyhetsbrevet.

Du kan få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Om du vill ha en kopia av dessa uppgifter kan du skriva till oss på service@janekoenig.dk.

Cookies

Utöver den information som du anger i samband med köp, anmälan till nyhetsbrev och andra tjänster använder www.janekoenig.dk cookies.

Om du inte vill att Jane Kønig A/S ska identifiera din dator, mobil osv. med hjälp av cookies kan du ta bort eller blockera cookies i din webbläsare.

För varje besök – oberoende av närvaron av en cookie – registrerar vi användarens typ av webbläsare, operativsystem, värd (host) och webbadresserna till de sidor som användaren tillgår. Dessa data används i sammanfattad och anonym form för statistisk analys av den allmänna användningen av webbplatsen.

Kontakt, ändring och uppdatering av persondatapolicyn

Jane Kønig A/S har åtagit sig att kontinuerligt uppfylla de lagstadgade kraven om skydd av privatlivet.

Om du har frågor eller kommentarer om vår datapolicy, eller om hur vi använder dina personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post service@janekoenig.dk eller på telefon +45 33 158 687.

previous next